Home > Institut > Ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta

Prof. dr. sc. Josip Halamić dipl. ing. geol.

 

Josip Halamić

Prof. dr. sc. Josip Halamić dipl. ing. geol.

Ravnatelj je Hrvatskog geološkog instituta od 2005. godine. Studij iz područja geologije i paleontologije završio je na Sveučilištu u Hamburgu (1983), magistrirao (1992) i doktorirao (1998) na Sveučilištu u Zagrebu.
Prvo radno iskustvo u struci stekao je radeći u Njemačkoj geološkoj službi u Hamburgu (1978-1982). Nakon toga radio je u  Geoinstitutu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (1984-1988). U  Hrvatskom geološkom institutu zapošljava se 1988. godine.  Od 2007. godine uz rad u HGI predaje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Trenutno vodi nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata: Program „Geološke karte Republike Hrvatske“, MZOS br. 1811096, Projekt „Osnovna geokemijska karta RH“, MZOS br. 181-1811096-1181 i „Neorganski i organski onečiščivaći u urbanim područjima“, Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska - Tehnološki  fakultet, Novi Sad, Srbija.
Član je brojnih znanstvenih i stručnih udruga u inozemstvu i Hrvatskoj: Geochemical Society of America, European Association of Geochemistry, International Association of Sedimentologists, Österreichische Geologische Gesellschaft, Geohemistry Expert Group of EuroGeoSurveys, Hrvatsko geološko društvo, Odbor za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatsko tloznanstveno društvo i Sekcija za mineralogiju pri Hrvatskom geološkom društvu. Autor je i/ili koautor brojnih znanstvenih radova.