Home > Institut > Novosti > Izložba "Fossil art > Stephen J. Gould

Izložba "Fossil art"

Stephen J. Gould

Umjetnost fosila, fosilna umjetnost, već je odavno prepoznata, a primjerci pradavnoga života nezaobilazni su dijelovi prekrasno i temeljito ilustriranih monografija – to je, umjetnost po definiciji – još od početaka tiskanja (od ploča fosila iz 16. st. iz Vatikanskog muzeja Mercati, iako nisu tiskane sve do početka 18. stoljeća; preko brojnih Scheuchzerovih crteža Physica Sacra iz 1720; sve do prekrasnih Haeckelovih ilustracija s početka 20-tog stoljeća Kunstformen der Natur, gdje vanjski izgled i geometrija savršeno simetričnih fosila zamagljuju granicu između besprijekornog crteža i umjetničke konvencije prevladavajućeg Jugendstila).

Ali, u ovoj novoj i prekrasnoj kompilaciji, Seilacher je prokrčio potpuno novo tlo, kako estetski, tako i intelektualno, u prezentaciji fosila kao umjetnosti. Najprije, u svim ranijim primjerima sami su primjerci korišteni kao predmeti ljepote. Ali, uz samo dvije ili tri iznimke (Ediacara organizmi, i kasnije slatkovodni školjkaši sačuvani sa svojim tragovima), svi Seilacherovi primjeri predstavljaju djelatnost i ponašanje organizama – ubušivanja, tragovi, putovi i staze – a ne njihove jasno vidljive anatomije. Tako, zapravo, možemo naučiti da organski napor može biti jednako lijep kao i organski oblik.

Nadalje, većina predmeta na izložbi su odljevci izrađeni izravno na slojnim plohama, a ne originalni primjerci. (Tehnologija izrade odljevaka postala je toliko učinkovita i precizna da je jednostavno izblijedila granice između originala i kopija, kako u znanstvenoj uporabi, tako i u estetskom smislu). Ova tehnologija otvara nove perspektive iz dva razloga: prvo, mnogi od primjeraka su preveliki i ne mogu, iz razloga kao što su preveliki troškovi, ili naprosto praktičnost, biti prikupljeni na terenu. Ali na terenu se mogu izraditi odljevci, s time da pravi, originalni primjerak ostane na svom mjestu, a odljevak tada biva raspoloživ za proučavanje i uživanje. Nadalje, može se izraditi i veći broj kopija, omogućujući tako i sveobuhvatniji pristup ovim prekrasnim i poučnim predmetima.

Konačno, a u najboljoj tradiciji povezivanja umjetnosti i znanosti, ovi su predmeti istovremeno ugoda oku i nadahnuće mozgu. To su predmeti za učenje (a često obavijeni velom tajanstvenosti), ali i vizualno zadovoljstvo. Vrlo često događa se da čak niti ne znamo identitet organizama koji su ostavili tragove. Štoviše, trebamo upotrijebiti umijeće imaginacije i godine izučavanja i rada u struci da bismo iznašli na koji su se način organizmi utiskivali, kretali ili ukopavali da bi napravili ovakva umjetnička djela. Seilacher je priznati stručnjak i vladar na ovom polju, i trebali bismo se radovati da je sada iskoristio svoje goleme sposobnosti u svrhu ne samo podučavanja, nego i ljepote.

Stephen J. Gould, Iz predgovora prvom engleskom izdanju kataloga izložbe, 1997